Mevzuat

 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

5393 Saylı Belediye Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu

2644 Sayılı Tapu Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

3402 Sayılı Kadastro Kanunu

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

2762 Sayılı Vakıflar Kanunu

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun

4857 Sayılı İş Kanunu

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik sigortası Kanunu

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

28828 Sayılı Çevre Yönetim Birimi Yönetmeliği